Tide at Redfox Bay, Shuyak Strait, Alaska


Not for use in navigation!

2024-07-21 02:19 AM AKDT  Full Moon
2024-07-21 02:27 AM AKDT 15.01 feet High Tide
2024-07-21 05:14 AM AKDT  Moonset
2024-07-21 05:40 AM AKDT  Sunrise
2024-07-21 09:19 AM AKDT -3.39 feet Low Tide
2024-07-21 03:43 PM AKDT 13.45 feet High Tide
2024-07-21 09:27 PM AKDT  2.72 feet Low Tide
2024-07-21 10:52 PM AKDT  Sunset
2024-07-21 11:50 PM AKDT  Moonrise
2024-07-22 03:13 AM AKDT 15.88 feet High Tide
2024-07-22 05:41 AM AKDT  Sunrise
2024-07-22 07:03 AM AKDT  Moonset
2024-07-22 09:59 AM AKDT -4.14 feet Low Tide
2024-07-22 04:21 PM AKDT 14.32 feet High Tide
2024-07-22 10:11 PM AKDT  1.69 feet Low Tide
2024-07-22 10:50 PM AKDT  Sunset
2024-07-22 11:55 PM AKDT  Moonrise
2024-07-23 03:59 AM AKDT 16.22 feet High Tide
2024-07-23 05:43 AM AKDT  Sunrise
2024-07-23 08:49 AM AKDT  Moonset
2024-07-23 10:39 AM AKDT -4.27 feet Low Tide
2024-07-23 04:59 PM AKDT 14.92 feet High Tide
2024-07-23 10:48 PM AKDT  Sunset
2024-07-23 10:57 PM AKDT  0.93 feet Low Tide
2024-07-23 11:59 PM AKDT  Moonrise
2024-07-24 04:46 AM AKDT 15.93 feet High Tide
2024-07-24 05:45 AM AKDT  Sunrise
2024-07-24 10:31 AM AKDT  Moonset
2024-07-24 11:20 AM AKDT -3.68 feet Low Tide
2024-07-24 05:38 PM AKDT 15.19 feet High Tide
2024-07-24 10:46 PM AKDT  Sunset
2024-07-24 11:44 PM AKDT  0.50 feet Low Tide
2024-07-25 12:01 AM AKDT  Moonrise
    

Other Nearby Tide Stations


distancename
6.1Big Bay, Shuyak Island, Alaska
9.4Carry Inlet, Shuyak Island, Alaska
10.8Perenosa Bay, Alaska
11.7Andreon Bay, Shuyak Island, Alaska
19.1Kazakof Bay, Marmot Bay, Alaska
21.6Seal Bay, Alaska
22.0Izhut Bay, Alaska
26.4Malina Bay, Shelikof Strait, Alaska
29.4Fox Bay, Whale Island, Alaska
32.6Ouzinkie, Spruce Island, Alaska
32.6Spruce Island (north side), Alaska
33.0Tonki Bay, Alaska
33.1Kizhuyak Point, Alaska
33.6Uzkosti Point, Kupreanof Strait, Alaska