DJ2FR messages


fromtotime message
DL0QW-12 DJ2FR 06/19 10:37:44z Reply Hallo Frank! Du bist bei OE0/TI-1489 Große Arnspitze (JN57OJ). Bei
DL0QW-12 DJ2FR 06/19 10:36:42z Reply Hallo Frank! Du bist bei OE0/TI-1489 Große Arnspitze (JN57OJ). Bei einer Aktivierung wuenschen wir Dir viel Erfolg. 73 de Camilla www.cqGMA.net{176
DL0QW-12 DJ2FR 06/05 08:40:30z Reply Hallo Frank! Du bist bei DL/MF-018 Schoenberg (JN57TP). Bei einer A
DL0QW-12 DJ2FR 06/05 08:40:27z Reply Hallo Frank! Du bist bei DL/MF-018 Schoenberg (JN57TP). Bei einer Aktivierung wuenschen wir Dir viel Erfolg. 73 de Camilla www.cqGMA.net{152