SR2INO messages


fromtotime message
SR2INO SR2INO 02/21 10:02:03z Send another EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
SR2INO SR2INO 02/21 08:02:03z Send another UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
SR2INO SR2INO 02/21 06:02:03z Send another PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts