KI4AQD-14 messages


fromtotime message
WXBOT KI4AQD-14 01/20 20:55:40z Reply rries High 23
WXBOT KI4AQD-14 01/20 20:55:35z Reply Poseyville IN. Hazardous Weather Outlook, This Afternoon,Chance Flu
KI4AQD-14 WXBOT 01/20 20:55:31z Send another AA:MSG RCVD
WXBOT KI4AQD-14 01/20 20:55:29z Reply 20@8,mostly cloudy{WS
WXBOT KI4AQD-14 01/20 20:55:24z Reply Currently at Evansville, Evansville Regional Airport, Temp:22 wind:{WR
KI4AQD-14 WXBOT 01/20 20:55:16z Send another CURRENT{2
KB6IGK KI4AQD-14 01/13 19:45:09z Reply TH-D74 de EM10 TX QSL?{6
KE4AZZ KI4AQD-14 01/09 21:00:30z Reply de ke4azz el87{D5}