KF5TJR messages


fromtotime message
KF5TJR KG5SPG-7 12/10 02:52:21z Send another KG5SPG de KF5TJR QSO{EU}
KG5SPG-7 KF5TJR 12/10 02:48:01z Reply geoff DM91 qso?{1
KF5TJR KB6LTY-3 12/10 02:47:06z Send another Hello de KF5TJR{ET}
KB6LTY-3 KF5TJR 12/10 02:46:40z Reply HELLO VIA ISS/NO-84- 73 CHRISTY DM14
KF5TJR WD9EWK 10/28 16:27:14z Send another Hello PAtrick de KF5TJR{FZ}
WD9EWK KF5TJR 10/28 16:23:03z Reply Hi! DM43 in AZ {1
N0BPI-7 KF5TJR 10/27 12:01:37z Reply KF5TJR de N0BPI crystal clear in EN34 Minnesota{55
KF5TJR KC9YTT 10/19 15:45:18z Send another Hello de KF5TJR{ZH}
KF5TJR KC9YTT 10/14 21:12:34z Send another KF5TJR 73{UG}
KF5TJR KE4AZZ 10/14 21:12:29z Send another KF5TJR Greetings{UF}9e
KC9YTT KF5TJR 10/14 21:10:59z Reply Your 599 in Williamsfield, Illinois! 73's
KE4AZZ KF5TJR 10/14 21:09:04z Reply de ke4azz 73{9e}
KF5TJR KE4AZZ 10/08 02:13:05z Send another 73 KF5TJR{SO}
KF5TJR KD0FWA 10/08 02:08:00z Send another 73 KF5TJR{SN}