JA3FWT messages


fromtotime message
DU6DKL-6 JA3FWT 11/11 13:51:42z Reply Long time no hear Kiyosi San on AO-91-92
DU6DKL-6 JA3FWT 11/11 12:15:19z Reply Long time no hear on AO-91-92
DU6DKL-6 JA3FWT 11/11 12:14:18z Reply 73!
JA3FWT JF3SNJ 11/10 13:01:40z Send another 73 CU AGN
JA3FWT JF3SNJ 11/10 13:00:54z Send another GE via ISS
JA3FWT SAT ALL 10/23 21:09:41z Send another GM via ISS
JA3FWT SAT ALL 10/23 04:27:39z Send another GA via ISS